Öğr. Gör. Dr. HASAN CİNNİOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. HASAN CİNNİOĞLU

T: (0282) 250 4106

M hcinnioglu@nku.edu.tr

W hcinnioglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Şarköy Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2014-2018
Tez: (2018)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Lisans
Üniversite: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TURİZM VE OTEL İŞžLETMECİLİОİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. ŞARKÖY MYO
2007-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Otel Müdürü UYGULAMA OTELİ
Yiyecek İçecek Departmanı SHERATON HOTELS
Yiyecek İçecek Departmanı SİDE PALACE HOTEL
Yiyecek İçecek Departmanı DİAPOLİS HOTEL
Yiyecek İçecek Departmanı TAKSİM INTERNATİONAL HOTEL
Yiyecek İçecek Departmanı ILICA OTEL
Sosyal Tesisler Müdürü SOSYAL TESİSLER
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Turizm
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAZIT H., CİNNİOĞLU H., DEMİRDELEN D., Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ Örneği, Journal of Tourism Gastronomy Studies, vol. 5, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM TR DizinIndex Copernicus InternationalAsos IndexInternational Scientific IndexingGlobal Impact Factor (GIF)Universal Imfact FactorScholar SteerAcar IndexDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services (SIS)CiteFactor Academic Scientefic Journals
2. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Yiyecek İçecek İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Psikolojik Sözleşmeİhlal Algılarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Tekirdağ Örneğ, Social Sciences Research Journal, pp. 45-58, 2017.
Özgün Makale research bib,scientific indexing service, eurasian scientific journal index
3. CİNNİOĞLU H., SALHA H., İşgörenlerin Paternalist Lİderlik Algılarının Duygusal Emek Düzeyleri Üzerine Etkisi: İstanbul daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Metinleri, vol. 1, pp. 68-77, 2017.
Özgün Makale ASOS, Index Copernicus
4. CİNNİOĞLU H., DÖNMEZ POLAT D., Türkiye’deki İl Kültür Ve Turizm Müdürlüklerinin Facebook Sayfalarının İçerik Analiziyle İncelenmesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/, vol. 13, 2016.
Özgün Makale EBSCOhost, Index Copernicus, UlakBim, ASOS
5. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., YENİŞEHİRLİOĞLU E., İşgörenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, pp. 5-15, 2016.
Özgün Makale ASOS INDEX ,Eurasian Scientific Index, EBSCO Research Database, Akademic Resource Index-ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
6. CİNNİOĞLU H., ATAY L., KORKMAZ H., ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Yaşar University, vol. 11, pp. 185-197, 2016.
Özgün Makale EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT
7. DEMİRKOL C., SALHA H., CİNNİOĞLU H., Trakya Bağ Rotasına Gelen Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, pp. 109-120, 2016.
Özgün Makale Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ)Scientific Indexing Services (SIS)Akademic Resource Index-ResearchBibEBSCO tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included in EBSCOEurasian Scientific Index (ESJI)ASOS INDEX | academia social science index
8. CİNNİOĞLU H., BOZ M., SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN FACEBOOK SİTESİNİN OTEL İSLETMELERİ AÇISINDAN KULLANIMININ İNCELENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ, akademik bakış dergisi, 2015.
Özgün Makale open access, google akademik, asos, araştırmax
9. CİNNİOĞLU H., SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA KAPSAMINDA EKOTURİZMİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISIYLA İNCELENMESİ, Namık Kemal UniversityInstitute of Social Sciences, vol. 3, 2015.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST , Index
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. CİNNİOĞLU H., DEMİRDELEN D., Kare Kodların (QR Code) Restoran İşletmelerinde KullanımınınBelirlenmesi: İstanbul Örneği, VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞUAKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU (20.04.2018-21.04.2018).
Tam metin bildiri
2. SALHA H., CİNNİOĞLU H., Yiyecek İçecek Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği, ICOMEP 2017 (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
3. CİNNİOĞLU H., SALHA H., Yiyecek İçecek İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Algıladıkları NepotizmDavranışının, İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracı Rolü:Tekirdağ Örneği, 4th International Congress of Tourism & Management Researches, (12.05.2017-14.05.2017).
Tam metin bildiri
4. CİNNİOĞLU H., SALHA H., Turizm İşletmelerinde İşgörenlerin Tükenmişlik Seviyelerinin Bazı Değişkenlere GöreKarşılaştırılması, III. IBANESS Congress Series (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
5. YAZIT H., SALHA H., CİNNİOĞLU H., DEMİRKOL C., Sosyo-Kültür Değişim Aracı olarak Turizm, IBANESS Conference Series-Prilep / (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
6. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Psikolojik Sermayenin İş Tatminine Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma,, International Congress of Tourism and Management Researches (19.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
7. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Otel Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’da Hizmet Veren Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
8. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., AKCAN A. T., The Determination of The Contentment Levels of The Students in 2-Year-Undergraduate-Vocational-Higher-Schools About Their Education: Tekirdağ Sample, IBANESS Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
9. AZMAN F., AKCAN A. T., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Sosyal Sermayenin Türkiye Açısından Önemİ, I Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (23.10.2015-25.10.2015).
Tam metin bildiri
10. YAZIT H., CİNNİOĞLU H., AKCAN A. T., Turizm Eğitimi Alan Ön Lisans , Öğrencilerinin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 4.ulslararası meslek yüksekokulları kongresi (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri
11. CİNNİOĞLU H., YAZIT H., AKCAN A. T., CONGRESS TOURISM IN THE TURKEY AND AN APPLICATION CONGRESS HOTEL IN ISTANBUL, 2nd International Conference on Education and Social Sciences (02.02.2015-04.02.2015).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Hasan C., Derya D., Hasibe Y., Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ Örneği, II. GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ (21.09.2017-23.09.2017).
Tam metin bildiri
2. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma,, 17 ULUSAL TURİZM KONGRESi (20.10.2016-23.10.2016).
Tam metin bildiri
3. CİNNİOĞLU H., YAZIT H., SALHA H., ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA,, 16.Ulusal Turizm Kongresi (12.11.2015-15.11.2015).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. .
Ulusal Kitap
Ulusal Projeler
1. TRAKYA BAĞ ROTASINA GELEN TURİSTLERİN PROFİLİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2016-27.12.2016.
Üyelikler
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜNAZARA TOPLULUĞU, Başkan, 2009-2011.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölüm Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi.
turizm ve otel işletmeciliği staj komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi.